okt 03
2023

Aftener mærket med (B) er specielt velegnede til uopfordret at tage nogle billeder/billedfiler med, som man gerne vil høre andres mening om. Navnet i parentes er den ansvarlige for aftenens arrangement.
 

5.10. Dokumentation af klublokaler og start på oprydning.
Vi starter med fotodokumentation af lokalerne, så vi har dokumenteret en vigtig del af OFA´s nyere historie. Medbring fotoudstyr og giv din fortolkning på vigtige detaljer fra lokalerne. Derefter står aftenen på sortering og oprydning. Vi starter op, danner os et overblik og starter sorteringen. (Niels)

12.10. Aflevering 4. runde
Der afleveres billeder til klubkonkurrencens 4. runde. Der må afleveres 2 billeder i hver af kategorierne monokrom og farve. Dommeren er Søren Poulsen fra Nyborg. (Niels Erik)

19.10. Billeder fra Århus Ø
Vi ser billeder fra vores tur til Århus Ø den 1.oktober. Hvert medlem må medbringe op til 10 billeder. (Kåre)

26.10. Oprydning
Vi afslutter oprydning og klargør til flytning og aflevering af lokaler. (Poul Chr.)

2.11. Fotobøger
Vi ser i fotobøger. Medbring egne favoritter og forklar dit valg. Klubbens overskydende bøger vil være lagt frem til udlodning. (Poul Chr.)

4.11.SDF på tur
SDF inviterer til en spændende dag i Helsingehallerne fra kl. 9.30 til 17 samt middag med præmieoverrækkelse og samvær med fotovennerne fra kl. 18. Der er 2 foredrag, visning af lydbillede og ikke mindst udstilling af Den Nationale 2023. Vi kan aftale fælleskørsel. Se mere på sdf.dk.

9.11. Resultat 4. runde
Dommer Søren Poulsen gennemgår sin bedømmelse af klubkonkurrencens 3. runde. Efter bedømmelsen viser Søren nogle af sine egne billeder. (Niels Erik)

16.11. Maybritt og René viser billeder fra Baden bei Wien
Maybritt og René har besøgt Baden bei Wien, som hvert år fylder byen med fotografier. (Niels)

24.11. Afslutning
Vi holder det sædvanlige sammenskudsgilde med start kl. 18.30. Niels Holmgård har atter tilbudt at vi benytter hans hyggelige hjem til at afholde vores sociale arrangement. Hver deltager medbringer én ret, som fastlægges ved tilmeldingen, senest 16.11. til formanden. I løbet af aftenen kårer vi årets klubmestre og afholder den traditionsrige auktion. Auktionen begrænses til nutidige fotoartikler og andre relevante genstande. Arrangementet er kun for klubmedlemmer. (Poul Chr.)