Generalforsamling i OFA


Det er ifølge vedtægterne blevet tid til at afholde den ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling i Odense Fotografiske Amatørklub
Hermed indkaldes til generalforsamling i OFA torsdag den 20. februar 2020, kl. 19:30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Valg til bestyrelsen. a) valg af to bestyrelsesmedlemmer lige år.
6. Valg af to suppleanter og en revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

På valg er:
Niels Holmgård (modtager genvalg)
Henrik Gils (modtager genvalg)

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen (kan sendes pr. mail)
Efter generalforsamlingen giver klubben lidt ost, rødvin og øl mens vi snakker og det kommende års aktiviteter og gør status over det forgangne. Gode idéer er altid velkomne.

Her finder du vedtægterne for OFA.

Magisk lysaften i Odense Zoo

Torsdag den 13. februar har vi i OFA ikke noget officielt program, da det er vinterferie. Vi er dog nogle stykker der har fået lyst til at mødes alligevel, så denne torsdag mødes vi kl. 17 ved Zoo i Odense for at fotografere det spændende lys indenfor. Alle er velkomne til at deltage, også selvom du ikke er medlem af OFA. Kan du ikke nå at være der kl. 17, kan du, når du ankommer, ringe til vores formand for at høre, hvor vi er i haven. Find nummeret under "Kontakt os" her på siden. Billetpris til Zoo: 90,-
Se mere her: https://www.odensezoo.dk/besoeg-zoo/oplevelser/magisk-lysaften/

Nedtælling til Magisk lysaften 02/13/2020 17:00 Desværre, det nåede du ikke...
Hvis du ikke er helt klar over, hvad lysaften i Zoo er, kan du se en reportage fra Lokal TV Fyn her.