Generalforsamling i OFA


Det er ifølge vedtægterne blevet tid til at afholde den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen som ses herunder, er tidligere rundsendt til medlemmerne pr. mail.

Indkaldelse til generalforsamling i Odense Fotografiske Amatørklub
Hermed indkaldes til generalforsamling i OFA torsdag den 23. februar 2017, kl. 19:30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Valg til bestyrelsen. b) valg af tre bestyrelsesmedlemmer ulige år.
6. Valg af to suppleanter og en revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

På valg er:
Morten Hansen (modtager ikke genvalg)
Poul Christian Jensen (modtager genvalg)
Flemming Winther (modtager ikke genvalg)

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen (kan sendes pr. mail)
Efter generalforsamlingen giver klubben lidt ost, rødvin og øl mens vi snakker og det kommende års aktiviteter og gør status over det forgangne. Gode idéer er altid velkomne.

Medlemmer af OFA kan downloade referat fra generalforsamlingen i 2016 i medlemsområdet her på hjemmesiden.

Her finder du vedtægterne for OFA.

Besøg på Brandts 13


Brandts 13, Trine Søndergaard og I krig og fred

Endnu en klubaften udenfor klublokalerne på Asser Rigsvej. Vi ser i samlet flok udstillingerne Vakuum af Trine Søndergaard og I krig og fred på Brandts 13. Vi mødes den 16. februar kl. 19 på Jernbanegade 13.
Ansvarlig for arrangementet er Poul Chr..

Det ser efterhånden ud til at Brandts 13 er blevet erstatning for det hedengangne Museet for Fotokunst. Der har ihvertfald været mange spændende fotoudstillinger i det tidligere kunstmuseum. Det er vi som fotoklub begejstrede for, og så er det jo perfekt, at der er fri adgang på torsdage, som er vores klubaftener.


Trine Søndergaard
Den internationalt anerkendte fotograf, Trine Søndergaard er kendt for sine sanselige, fotografiske værker. Hendes billeder er ofte lavmælte portrætter, mennesketomme rum og landskaber. Men stilheden er kun tilsyneladende. For bag de knivskarpe scener gemmer der sig et dramatisk blik på levede liv og vores menneskelige forhold til naturen og omgivelserne. Udstillingen viser helt nye værker i dialog med eksempler på kunstnerens tidligere arbejde.

Kilde: Brandts 13


I krig og fred
Et sted mellem 175 og 200 millioner mennesker har siden starten af det 20. århundrede mistet livet på grund af politisk og religiøst motiverede konflikter. Alligevel er krig en abstrakt størrelse, der er svær at forstå for de fleste. Men for nogle mennesker, nemlig soldaterne, er det en naturlig del af uddannelse og hverdag. Og uanset om man ser dem som helte eller skurke, så er de almindelige mennesker med ualmindelige jobs. I Krig og fred handler om disse mænd og kvinder, som de er blevet skildret af fotografer i felten – og udenfor.

Det er historien om at have et job ladet med politisk og social betydning, men også historien om mennesker, der forsøger at etablere en form for normalitet og dagligdag under ekstreme omstændigheder. Udstillingen fortæller om soldater fra hele verden gennem de sidste 100 år og sætter samtidig fokus på nogle af de fotografer, der er vidner til livet og døden i verdens brændpunkter.

I Krig og fred produceres i samarbejde med Danmarks mest anerkendte reportagefotograf Jan Grarup.

Kilde: Brandts 13

Se et portræt af Trine Søndergaard her
Her fortæller Jan Grarup og Marianne Ager om I Krig og Fred

Byens Bro skal fotograferes


Aftenfoto ved Byens Bro

Vi mødes allesammen torsdag den 9. februar kl. 19 ved Byens Bro til aftenfotografering. Der er kommet sne, så nu er der mulighed for nogle anderledes billeder af den arkitektonisk spændende cykel- og fodgængerbro. Men der er selvfølgelig også mange andre motiver i området. Husk kamera, stativ og varmt tøj.

Ansvarlig for arrangementet er Niels.

Se en film om broen her