Billeder fra forladte steder

Peter og Jan har fotograferet mange forladte steder. Denne klubaften viser de et udvalg af deres billeder og fortæller historierne om stederne. Nogle af husene findes ikke mere og er dermed overgået til historien. (Poul Chr.)


Et af de steder der ikke eksisterer mere, er f.eks. TDC´s GSM - laboratorium. Her er en film fra stedet, udforsket af nogle andre end Peter og Jan.


 

Besøg i Great Danes Fighting Club

Vi besøger Great Danes Fighting Club, hvor vi får mulighed for at fotografere kampsport. Vi må fotografere ved træning i kampsportsgrenene MMA og K-1, som begge kombinerer teknikker fra thaiboksning, karate, taekwondo, traditionel boksning m.v. (Niels)
Bemærk at vi mødes kl. 18:00 ved deres klublokaler, Victoriagade 40-44, 1. sal, 5000 Odense C. Der er tilmelding senest den 20.2. så vi kan informere om, hvor mange fotografer der vil være til stede.

Se Great Danes Fighting Club træne til konkurrence her:

Generalforsamling i OFA


Det er ifølge vedtægterne blevet tid til at afholde den ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling i Odense Fotografiske Amatørklub
Hermed indkaldes til generalforsamling i OFA torsdag den 20. februar 2020, kl. 19:30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Valg til bestyrelsen. a) valg af to bestyrelsesmedlemmer lige år.
6. Valg af to suppleanter og en revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

På valg er:
Niels Holmgård (modtager genvalg)
Henrik Gils (modtager genvalg)

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen (kan sendes pr. mail)
Efter generalforsamlingen giver klubben lidt ost, rødvin og øl mens vi snakker og det kommende års aktiviteter og gør status over det forgangne. Gode idéer er altid velkomne.

Her finder du vedtægterne for OFA.