S/H teknik - portrætter

I rækken af temaaftener om S/H fotograferinger er vi nået til billedredigering af portrætter. Lone, som er et af klubbens medlemmer der gør sig i denne disciplin, vil vise os eksempler på, hvordan hun redigerer sine portrætter. Man er selvfølgelig også velkommen til selv at medbringe flere eksempler / billedfiler / problemer.

Ansvarlig for arrangementet er Poul Chr.

Her er et par eksempler på redigering i hhv. Lightroom og Photoshop

S/H fotografer

Nu skal vi se hvilke S/H fotografer vi hver især synes om og måske endda lader os inspirere af. Find dine fotobøger frem eller gå ind på dine favoritwebsider og find de billeder frem, som du synes vi andre også skal få glæde af. Så mødes vi i klublokalerne den 2. marts og får bl.a. en snak om, hvad det er der gør disse fotografers billeder til noget specielt.
Det behøver ikke at være de gamle mestre du finder frem, det kan også være nye stjerner på fotohimlen, som ingen rigtigt kender til endnu.

Ansvarlig for arrangementet er Poul Chr.

Her er et par film om S/H fotografer for at give dig inspiration

Generalforsamling i OFA


Det er ifølge vedtægterne blevet tid til at afholde den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen som ses herunder, er tidligere rundsendt til medlemmerne pr. mail.

Indkaldelse til generalforsamling i Odense Fotografiske Amatørklub
Hermed indkaldes til generalforsamling i OFA torsdag den 23. februar 2017, kl. 19:30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Valg til bestyrelsen. b) valg af tre bestyrelsesmedlemmer ulige år.
6. Valg af to suppleanter og en revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

På valg er:
Morten Hansen (modtager ikke genvalg)
Poul Christian Jensen (modtager genvalg)
Flemming Winther (modtager ikke genvalg)

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen (kan sendes pr. mail)
Efter generalforsamlingen giver klubben lidt ost, rødvin og øl mens vi snakker og det kommende års aktiviteter og gør status over det forgangne. Gode idéer er altid velkomne.

Medlemmer af OFA kan downloade referat fra generalforsamlingen i 2016 i medlemsområdet her på hjemmesiden.

Her finder du vedtægterne for OFA.