Generalforsamling i OFA


Det er ifølge vedtægterne blevet tid til at afholde den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen som ses herunder, er tidligere rundsendt til medlemmerne pr. mail.

Indkaldelse til generalforsamling i Odense Fotografiske Amatørklub
Hermed indkaldes til generalforsamling i OFA torsdag den 23. februar 2017, kl. 19:30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Valg til bestyrelsen. b) valg af tre bestyrelsesmedlemmer ulige år.
6. Valg af to suppleanter og en revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

På valg er:
Morten Hansen (modtager ikke genvalg)
Poul Christian Jensen (modtager genvalg)
Flemming Winther (modtager ikke genvalg)

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen (kan sendes pr. mail)
Efter generalforsamlingen giver klubben lidt ost, rødvin og øl mens vi snakker og det kommende års aktiviteter og gør status over det forgangne. Gode idéer er altid velkomne.

Medlemmer af OFA kan downloade referat fra generalforsamlingen i 2016 i medlemsområdet her på hjemmesiden.

Her finder du vedtægterne for OFA.