Generalforsamling

 • Generalforsamling i OFA


  Det er ifølge vedtægterne blevet tid til at afholde den ordinære generalforsamling.

  Indkaldelse til generalforsamling i Odense Fotografiske Amatørklub
  Hermed indkaldes til generalforsamling i OFA torsdag den 20. februar 2020, kl. 19:30

  Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
  5. Valg til bestyrelsen. a) valg af to bestyrelsesmedlemmer lige år.
  6. Valg af to suppleanter og en revisor.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

  På valg er:
  Niels Holmgård (modtager genvalg)
  Henrik Gils (modtager genvalg)

  Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen (kan sendes pr. mail)
  Efter generalforsamlingen giver klubben lidt ost, rødvin og øl mens vi snakker og det kommende års aktiviteter og gør status over det forgangne. Gode idéer er altid velkomne.

  Her finder du vedtægterne for OFA.

 • Generalforsamling i OFA


  Det er ifølge vedtægterne blevet tid til at afholde den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen som ses herunder, er tidligere rundsendt til medlemmerne pr. mail.

  Indkaldelse til generalforsamling i Odense Fotografiske Amatørklub
  Hermed indkaldes til generalforsamling i OFA torsdag den 23. februar 2017, kl. 19:30

  Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
  5. Valg til bestyrelsen. b) valg af tre bestyrelsesmedlemmer ulige år.
  6. Valg af to suppleanter og en revisor.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

  På valg er:
  Morten Hansen (modtager ikke genvalg)
  Poul Christian Jensen (modtager genvalg)
  Flemming Winther (modtager ikke genvalg)

  Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen (kan sendes pr. mail)
  Efter generalforsamlingen giver klubben lidt ost, rødvin og øl mens vi snakker og det kommende års aktiviteter og gør status over det forgangne. Gode idéer er altid velkomne.

  Medlemmer af OFA kan downloade referat fra generalforsamlingen i 2016 i medlemsområdet her på hjemmesiden.

  Her finder du vedtægterne for OFA.

 • Generalforsamling i OFA


  Det er ifølge vedtægterne blevet tid til at afholde den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen som ses herunder, er tidligere rundsendt til medlemmerne pr. mail.

  Indkaldelse til generalforsamling i Odense Fotografiske Amatørklub
  Hermed indkaldes til generalforsamling i OFA torsdag den 21. februar 2019, kl. 19:30

  Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
  5. Valg til bestyrelsen.
          a) valg af to bestyrelsesmedlemmer lige år.
          b) valg af tre bestyrelsesmedlemmer ulige år.
  6. Valg af to suppleanter og en revisor.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

  På valg er:
  Jørgen Jørgensen (modtager genvalg)
  Poul Christian Jensen (modtager genvalg)
  Ole Bøgelund (modtager ikke genvalg)

  Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen (kan sendes pr. mail)
  På generalforsamlingen skal der vedtages tilpasninger i vedtægterne og kontingent, således at vi kan tilpasse os den nye kontingentstruktur i SDF, der træder i kraft den 1.7.2019.
  Efter generalforsamlingen giver klubben lidt ost, rødvin og øl mens vi snakker og det kommende års aktiviteter og gør status over det forgangne. Gode idéer er altid velkomne.

  Medlemmer af OFA kan downloade referat fra generalforsamlingen i 2018 i medlemsområdet her på hjemmesiden.

  Her finder du vedtægterne for OFA.