Aftener mærket med (B) er specielt velegnede til uopfordret at tage nogle billeder/billedfiler med, som man gerne vil høre andres mening om. Navnet i parentes er den ansvarlige for aftenens arrangement.
 

11.1. Resultat Årets Billede
Dommer John Rasmussen bedømmer Årets Billede 2017. Efter bedømmelsen viser han nogle af sine egne billeder. (Lars)

18.1. Udstillingsbilleder (B)
Medbring et udvalg af billeder til udstilling. Vi hjælper hinanden med at vælge og, hvis der er behov for det, lave de sidste justeringer. Medbring gerne computer. Der vil også være mulighed for at få gode råd til færdigredigering af billeder der ikke skal med på udstilling. (Poul Chr.)

25.1. Billedkritikerne
Vi forsøger os med en ny form for billedkritik, hvor nogle af medlemmerne efter forberedelse bedømmer hinandens billeder. Man melder sig og udveksler billedfiler med et andet medlem den 18.1. Begge forbereder begge en saglig billedkritik. Der er plads til flere hold billedkritikere. (Niels)

1.2. Nordic-images
Vi får besøg af Brian Lichtenstein fra Nordic-images, som viser og fortæller om de fantastiske landskabsbilleder. Vi hører også om kommende ture og kurser. (Poul Chr.)

8.2. Aflevering 1. runde og billeder fra Portugal
Der afleveres billeder til klubkonkurrencens 1. runde. Dommeren er ikke fundet endnu. Efter afleveringen viser Kåre billeder fra Portugal. (Lars)

15.2. Tur med nørdeaften
Vi mødes kl. 19 foran Klaregade 19 og fotograferer rundt i byen i en time. Herefter mødes vi samme sted i et mødelokale på 1. sal, hvor vi redigerer aftenens optagelser. (Jørgen)

22.2. Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling ifølge vedtægerne. På valg er Niels Holmgård og Ole B. Nielsen, som begge modtager genvalg.  Desuden træder Peter Strarup ud af bestyrelsen og der skal vælges en afløser for et år. Efter generalforsamlingen tager vi en snak og klubben og vores aktiviteter i det kommende år. (Poul Chr.)

1.3. Programpunkt ikke fastlagt
Vi arbejder på sagen.

8.3. Programpunkt ikke fastlagt
Vi arbejder på sagen.

15.3. Resultat 1. runde
Dommeren gennemgår sin bedømmelse af klubkonkurrencens 1. runde. (Lars)

22.3. Temakonkurrence (B)
Emnet til temakonkurrencens 1. runde er Skygger. Der må afleveres 2 umonterede billeder i maks. 20x30 cm. Bedømmelsen foretages ved pointgivning blandt de fremmødte. (Ole)

29.3. Skærtorsdag
Ingen klubaften.